DİNGİL, TRAVERS, TAŞIYICI ONARIMI VE ARIZA TESPİTİ
Dingil Onarımı

Taşıt hareket halinde iken, arka tekerleklerin ön tekerleklerin izlerini paralel takip etmesi haline iz takibi denir. Bu durumda, aracın düz sürüşünde; sürüş ekseni, boyuna eksen, simetrik eksen tek bir çizgi üzerinde bulunur.
Bir eksen diğerlerinden saparsa düz sürüş yönü bozulmuş olur.
Arka aks herhangi bir nedenle eğildiğinde, arka tekerleklerin simetrik eksene ve ön tekerleklere olan paralelliği bozulur. Arka aksın ortasından dik açıyla geçen sürüş ekseni, simetrik eksenden kayar.
Aracın düz sürüşü için direksiyonun döndürülmesi gerekir. Böylece ön tekerlekler tekrar arka tekerleklere ve sürüşeksenine paralel hale getirilir. Bu da düz sürüşte aracın yamuk (paytak) gidişine neden olur.
İz takibinin amacı ön düzen ayarına başlamadan önce arka süspansiyonların ve şasi doğruluğunun uygun durumda olup olmadığınıbelirlemektir. İz takibinin hatalı oluşu, lastik aşınmasına ve direksiyon sertliğine sebep olur.
Bu sebeple dingil olarak adlandırılan bölümdeki yamukluk düzeltilmelidir. Dingil düzeltme için uygun durumda ise ısıl işlem uygulanmadan yapılmalı eğer bu mümkün değil ise parça değiştirilmelidir.

Travers Onarımı

Araçların şase ile yürüyen aksamı arasında bulunan ve aracın kaza ile oluşabilecek hasarında şasesnin daha az zarar görmesini sağlayan parçalarıdır. Hasar aldıklarında geometrileri bozulabilen metal parçalardır.
Araç modellerine göre şekilleri ve yapıldıkları metaller farklılık gösterebilir. Hasar durumunda meydana gelen şekil değişikliği ise metalin cinsine ve hasarın boyutune bağlı olara göre düzeltilebilir.
Bu tür parçaların düzeltme işlemlerinde ısıtma işlemleri yapılmamalıdır. Yüksek ısı gören metal dayanım özelliğini kaybeder, sonrasında oluşacak ilk hasarda kırılır ve daha büyük sorunlar açar.

Taşıyıcı Onarımı

Araçların güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için süspansiyon sistemi içerisinde yer alan ve ayrıca amortisörleri barındıran süspansiyon parçasıdır. Bu parça araçların ön takımlarının herhangi bir darbeye karşı korunmasını da sağlamaktadır. Söz konusu parça aracın ön takımlarının kontrolünü sağlamaktadır.
Arabaların ön takımında bulunan taşıyıcılar, arabaların herhangi bir çukura aniden girmesi halinde her türlü zararı engelleyebilmektedir. Fakat bu çukurlara sert bir şekilde girilmesi halinde araba taşıyıcı arızası ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu parçada meydana gelen herhangi bir problem, aracın kontrol dışında sağa ya da sola kaymasına sebep olabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda kişiler fren kontrollerini de yapamamaktadırlar. Araç modellerine göre şekilleri ve yapıldıkları metaller farklılık gösterebilir. Hasar durumunda meydana gelen şekil değişikliği ise metalin cinsine ve hasarın boyutune bağlı olara göre düzeltilebilir.
Bu tür parçaların düzeltme işlemlerinde ısıtma işlemleri yapılmamalıdır. Yüksek ısı gören metal dayanım özelliğini kaybeder, sonrasında oluşacak ilk hasarda kırılır ve daha büyük sorunlar açar.